Ostali radovi autora

Cardinal Stepinac Square in Jastrebarsko
Radovi / Stručni Rad
Cardinal Stepinac Square in Jastrebarsko
Prostorni i urbanistički razvoj Osijeka
Radovi / Publikacija
Prostorni i urbanistički razvoj Osijeka
Hrvatska parkovna baština - zaštita i obnova
Radovi / Publikacija
Hrvatska parkovna baština - zaštita i obnova
Manors and Gardens – Cultural Heritage as a Generator of Economic Development
Radovi / Publikacija
Manors and Gardens – Cultural Heritage as a Generator of Economic...
Contemporary Use and Creative Management of Manors, Castllea and Villas
Radovi / Publikacija
Contemporary Use and Creative Management of Manors, Castllea...
Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa – multidisciplinarni dijalog
Radovi / Publikacija
Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa – multidisciplinarni...
Towards a Virtual Soundwalk
Radovi / Istraživački Rad
Towards a Virtual Soundwalk
Analiza i procjena stanja zaštite arheoloških nalazišta Sesveta - prilog metodi analize i procjene u kontekstu integralne zaštite
Radovi / Istraživački Rad
Analiza i procjena stanja zaštite arheoloških nalazišta Sesveta...
Upravljanje arheološkim naslijeđem - Proces povezan s urbanističkim i prostornim planiranjem
Radovi / Istraživački Rad
Upravljanje arheološkim naslijeđem - Proces povezan s urbanističkim...
Prostorno-urbanistički aspekti zaštite nepokretnog arheološkog naslijeđa - Međunarodni i nacionalni dokumenti o zaštiti
Radovi / Istraživački Rad
Prostorno-urbanistički aspekti zaštite nepokretnog arheološkog...
Studija zaštite i prezentacijskog potencijala arheološkog nalazišta Kuzelin i bliskih arheoloških nalazišta
Radovi / Stručni Rad
Studija zaštite i prezentacijskog potencijala arheološkog nalazišta...
Perceiving Heritage vs. Awareness of Heritage
Radovi / Istraživački Rad
Perceiving Heritage vs. Awareness of Heritage
Vernacular Architecture of Hvar Island Settlements and Architecture of Island Central Part
Radovi / Publikacija
Vernacular Architecture of Hvar Island Settlements and Architecture...
Urbanscape Emanation vs. Types of Landscape
Radovi / Istraživački Rad
Urbanscape Emanation vs. Types of Landscape
Materials and Structures in Landscape Architecture
Radovi / Publikacija
Materials and Structures in Landscape Architecture
Architect Bruno Milić
Radovi / Publikacija
Architect Bruno Milić
Cultural Urban Heritage - Development, Learning and Landscape Strategies
Radovi / Istraživački Rad
Cultural Urban Heritage - Development, Learning and Landscape...
Heritage Urbanism
Radovi / Istraživački Rad
Heritage Urbanism
Preobrazba bastionskih utvrđenja u europskim i hrvatskim gradovima
Radovi / Publikacija
Preobrazba bastionskih utvrđenja u europskim i hrvatskim gradovima
Urban recognition of costal and insular settlements: Dubrovnik - Elafiti 2005
Radovi / Publikacija
Urban recognition of costal and insular settlements: Dubrovnik...
Karta