Dodatna provjera znanja, vještina i sposobnosti 2020. – rezultati
Aktualnost

Dodatna provjera znanja, vještina i sposobnosti 2020. – rezultati

8. srpnja 2020.

U prilogu se nalaze rezultati dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti za upis studenata u prvu godinu Preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma.

U slučaju izgubljene šifre kandidati rezultate mogu provjeriti i na stranici postani student.

 

Prilog: Bodovna lista.

Prilog: Lista po šiframa.

 

Obrazloženu žalbu na postupak provedbe Dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti za upis na Preddiplomski studij arhitekture i urbanizma pristupnik može podnijeti putem e-maila upisi@arhitekt.hr do četvrtka, 09. srpnja 2020. do 18:00 sati.

  

E-mail mora sadržavati slijedeće priloge:

1.  ispunjen i vlastoručno potpisan te skeniran obrazac žalbe iz priloga ove obavijesti,

2.  skeniranu osobnu iskaznicu.

 

Fakultet će se o žalbama očitovati isključivo pisanim putem na e-mail adresu navedenu na obrascu.

 

PRILOG: obrazac žalbe

Karta