U P U T E za upis na PREDDIPLOMSKI STUDIJ ARHITEKTURE I URBANIZMA u I. semestar - ak. god. 2018./2019.
Aktualnost

U P U T E za upis na PREDDIPLOMSKI STUDIJ ARHITEKTURE I URBANIZMA u I. semestar – ak. god. 2018./2019.

Obavještavaju se pristupnici koji ostvare pravo upisa u I. godinu studija prema konačnoj rang listi koja će biti objavljena 16. srpnja 2018. na stranici postani-student, da će se upisi obavljati

u studentskoj referadi (soba 61, prizemlje)  

 

12. srpnja 2018.

u četvrtak, 19. srpnja 2018.

 

u 09:00 sati za pristupnike rangirane od 1 – 45  mjesta

u 11:30 sati za pristupnike rangirane od 46 – 90  mjesta

u 13:00 sati za pristupnike rangirane od 91 – 130  mjesta

 

 

PRISTUPNICI SU NA UPIS DUŽNI DOĆI OSOBNO U TOČNO NAZNAČENO VRIJEME.

U slučaju opravdane spriječenosti pristupnika može upisati i druga osoba isključivo s punomoći ovjerenom kod javnog bilježnika.

 

NA UPIS JE POTREBNO DONIJETI:

 

  1. Dokaz o uplati upisnine u iznosu od 300,00 kn. Uplaćuje se na IBAN Arhitektonskog fakulteta HR5623600001101225521 (opis plaćanja: upisnina I. godina - ime i prezime pristupnika, poziv na broj – OIB pristupnika).

 

  1. Dvije fotografije veličine 4x6.

 

  1. Presliku svjedodžbe o državnoj maturi/svjedodžbe o završnom radu i presliku potvrde o položenim ispitima državne mature.
    Pristupnici koji su srednju školu završili izvan RH, donose presliku svjedodžbe o završenom četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju i potvrdu o priznavanju – nostrifikaciju.

 

  1. Presliku rodnog lista (prihvaća se i dokument iz sustava iz e-Građani).
     

 

  1. Presliku osobne iskaznice (pristupnici s prebivalištem u Zagrebu) ili potvrdu policijske uprave o stalnom prebivalištu (ostali pristupnici).

 

  1. Pristupnici na koje se odnose odluke o plaćanju školarine (pristupnici koji su iskoristili pravo participacije prve godine studija na javnim visokim učilištima u RH, pristupnici koji su diplomirali na nekom drugom visokom učilištu, pristupnici koji upisuju „paralelni“ studij) trebaju priložiti dokaz o izvršenoj uplati participacije školarine na IBAN Fakulteta: HR5623600001101225521 (opis plaćanja: školarina I. godina - ime i prezime pristupnika, poziv na broj – OIB pristupnika).


Maksimalna participacija školarine za hrvatske državljane iznosi 8.400,00 kn.

 

    Pristupnici koji su bili upisani na drugo visoko učilište trebaju priložiti dokaz o diplomiranju (presliku diplome), odnosno ispisu s istog (ispisnicu).

 

Pristupnici koji upisuju „paralelni“ studij trebaju priložiti potvrdu o ostvarenom prosjeku 4.00 ili više te minimalno stečenih 55 ECTS bodova u ak.god. 2017./18.

 

Indeks i upisni materijal pristupnici će dobiti u studentskoj referadi prilikom upisa.

 

Ovim putem upozoravamo pristupnike da upis na preddiplomski studij Arhitekture i urbanizma neće biti moguć nakon 19. srpnja 2018. godine. Za pristupnike koji ne budu upisani 19. srpnja 2018. smatrat će se da su odustali od upisa na Preddiplomski studij arhitekture i urbanizma u akademskoj godini 2018./19.

 

Karta