UPUTE za upis na PREDDIPLOMSKI STUDIJ ARHITEKTURE I URBANIZMA u I. semestar - ak. god. 2021./2022.
Aktualnost

UPUTE za upis na PREDDIPLOMSKI STUDIJ ARHITEKTURE I URBANIZMA u I. semestar – ak. god. 2021./2022.

16. srpnja 2021.

Obavještavaju se pristupnici koji ostvare pravo upisa u I. godinu studija prema konačnoj rang listi koja će biti objavljena 21. srpnja 2021. na stranici postani-student, da će se upisi obavljati u studentskoj referadi (soba 61, prizemlje) 

 

u četvrtak, 22. srpnja 2021.

prema slijedećem rasporedu:

08:45 sati  strani državljani

09:00 sati pristupnici rangirani od 1 do 15  mjesta

09:30 sati pristupnici rangirani od 16 do 30  mjesta

10:00 sati pristupnici rangirani od 31 do 45  mjesta

10:30 sati pristupnici rangirani od 46 do 60  mjesta

11:00 sati pristupnici rangirani od 61 do 75  mjesta

11:30 sati pristupnici rangirani od 76 do 90  mjesta

12:00 sati pristupnici rangirani od 91 do 105  mjesta

12:30 sati pristupnici rangirani od 106 do 130  mjesta

NOVO! - S obzirom da je Sveučilište u Zagrebu dozvolilo prenamjenu upisne kvote za strane državljane u upisnu kvotu za hrvatske državljane (4 upisna mjesta) kandidati koji steknu pravo upisa prema konačnoj rang listi koju generira Središnji prijavni ured (AZVO) i dobiju upisni broj, na upis mogu doći u 12:30 sati sa zadnjom grupom pristupnika.

PRISTUPNICI SU NA UPIS DUŽNI DOĆI OSOBNO U TOČNO NAZNAČENO VRIJEME!

U slučaju opravdane spriječenosti, pristupnika može upisati i druga osoba isključivo s punomoći ovjerenom kod javnog bilježnika.

 

NA UPIS JE POTREBNO DONIJETI:

 

 1. Upisni list koji se može preuzeti OVDJE (na Upisni list zalijepiti fotografiju obavezno dimenzija 4x6, druge dimenzije fotografije NEĆE SE PRIHVAĆATI).
   
 2. Izjavu o obradi osobnih podataka koja se može preuzeti OVDJE.
   
 3. Dokaz o uplati upisnine u iznosu od 300,00 kn. Uplaćuje se na IBAN Arhitektonskog fakulteta HR5623600001101225521 (opis plaćanja: upisnina AF - ime i prezime pristupnika, poziv na broj – OIB pristupnika).
 1. Presliku svjedodžbe o državnoj maturi/svjedodžbe o završnom radu i presliku potvrde o položenim ispitima državne mature.
  Pristupnici koji su srednju školu završili izvan RH, donose presliku svjedodžbe o završenom četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju i potvrdu o priznavanju – nostrifikaciju.

Pristupnici kojima je podjela svjedodžbi/potvrda nakon upisa svjedodžbu o državnoj mature/svjedodžbu o završnom radu i potvrdu o položenim ispitima državne mature mogu dostaviti naknadno do početka nastave osobno u studentsku referadu ili skenirane u pdf. formatu na e-mail upisi@arhitekt.hr (predmet e-maila obavezno neka bude ime i prezime studenta).

 1. Presliku rodnog lista (ukoliko nije bilo promjena, može biti stariji od 6 mjeseci).
   
 2. Presliku osobne iskaznice - obje strane (pristupnici s prebivalištem u Zagrebu) ili potvrdu policijske uprave o stalnom prebivalištu (ostali pristupnici).

Prihvaćaju se i dokumenti iz sustava iz e-Građani.

Preslike nije potrebno ovjeravati.

 1. Strani državljani dužni su dostaviti OIB (ukoliko ga već ne posjeduju, OIB je potrebno ishoditi u poreznoj upravi).
 1. Pristupnici na koje se odnose odluke o plaćanju školarine (pristupnici koji su iskoristili pravo participacije prve godine studija na javnim visokim učilištima u RH, pristupnici koji su diplomirali na nekom drugom visokom učilištu, pristupnici koji upisuju „paralelni“ studij, strani državljani) trebaju priložiti dokaz o izvršenoj uplati participacije školarine na IBAN Fakulteta: HR5623600001101225521 (opis plaćanja: školarina I. godina AF - ime i prezime pristupnika, poziv na broj – OIB pristupnika).


Maksimalna participacija školarine za hrvatske državljane iznosi 8.400,00 kn.

Participacija školarine za strane državljane iznosi 16.800,00 kn.

 

Pristupnici koji su bili upisani na drugo visoko učilište trebaju priložiti dokaz o diplomiranju (presliku diplome), odnosno ispisu s istog (ispisnicu - original).

Pristupnici koji upisuju „paralelni“ studij trebaju priložiti potvrdu o ostvarenom prosjeku 4.00 ili više te minimalno stečenih 55 ECTS bodova u ak.god. 2020./21.

 

Ugovor o studiranju pristupnici će dobiti u studentskoj referadi prilikom upisa. Potrebno je imati vlastitu kemijsku olovku i znati upisni broj (s konačne rang liste).

 

Obavezno je nošenje zaštitnih maski unutar prostora fakulteta te držanje propisanog razmaka.

 

Ovim putem upozoravamo pristupnike da upis na preddiplomski studij Arhitekture i urbanizma neće biti moguć nakon 22. srpnja 2021. godine. Za pristupnike koji ne budu upisani 22. srpnja 2021. smatrat će se da su odustali od upisa na Preddiplomski studij arhitekture i urbanizma u akademskoj godini 2021./22.

Karta