Ivica Župčić

Ivica Župčić

Biografija

Rođen 02. kolovoza 1976. godine, u Karlovcu. Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao 04. veljače 2000. godine. Doktorirao 09. travnja 2010. godine, na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši doktorski rad „Čimbenici koji utječu na spajanje tokarenih bukovih elemenata tehnikom zavarivanja“, Od svibnja 2001. godine zaposlio se u poduzeću Schachermayer d.o.o. Zagreb gdje je radio nepune tri godine. Od ožujka 2004. godine radi kao asistent u Zavodu za konstrukcije i tehnologiju proizvoda od drva. Danas je docent na Zavodu za namještaj i drvne proizvode te prodekan za znanstveno-istraživački rad. Ukupno je objavio u koautorstvu preko 20 znanstvenih radova, 6 stručnih radova te 3 izvještaja sa sajmova i drugih manifestacija. Sudjelovao je u vođenju 10 diplomskih radova i 7 završnih radova

Aktivnosti u okviru struke:
– u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika izabran je 13. srpnja 2010. godine.
– u znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 18. siječnja 2012. godine.
– u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika izabran je 12. lipnja 2013.
– član Povjerenstva za upravljanje kvalitete na Šumarskom fakultetu sudjelovao u izradi Samoanalize potrebne za reakteditaciju Šumarskog fakulteta.
– sudjeluje u radu Laboratorija za ispitivanje namještaja i dijelova za namještaj Šumarskog fakulteta kao Voditelj ispitivanja i Zamjenik voditelja kvalitete.
– dužnost voditelja diplomskog studija Oblikovanje proizvoda od drva obnašao od 2012. u trajanju od dvije akademske godine.
– od 1. listopada 2014. godine obnaša dužnost prodekana za znanstveno-istraživački rad Šumarskog fakulteta.
– od 10. studenog 2014.godine predsjednik je Odbora za poslijediplomske doktorske studije Šumarskog fakulteta.
– od 10. studenog 2014. godine predsjednik je Odbora za poslijediplomske specijalističke studije Šumarskog fakulteta.
– od 5. studenog 2014. godine predsjednik je Povjerenstva za znanstveno-istraživački rad na Šumarskom fakultetu.
– zamjenik predsjednika povjerenstva za nagrađivanje i pohvaljivanje.
– član Odbora za promidžbu na Šumarskom fakultetu

Pohađa seminar stručnog usavršavanja Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi u trajanju od 80 sati u organizaciji Foruma za slobodu odgoja
Karta