Biografija

Diplomirala je engleski jezik i književnost i ruski jezik i književnost 1998. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2003. do 2011. bila je zaposlena kao znanstvena novakinja na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je predavala frazeologiju, leksikologiju i sintaksu engleskog jezika. Od 2002. do 2016. kao vanjska suradnica predavala je engleski jezik za ekonomiste u Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. Od akademske godine 2014./2015. predaje engleski jezik za dizajn na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta. Od akademske godine 2015./2016. predaje jezične kolegije na Katedri za obrazovanje učitelja engleskog jezika Učiteljskog fakulteta u Zagrebu.

Aktivnosti u okviru struke:
Područja njezina znanstvenog interesa jesu frazeologija, kognitivna lingvistika i korpusna lingvistika. Članica je Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku i Slavic Cognitive Linguistics Association.
Karta