Biografija

Rođen 29. 12. 1949. u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1973., magistrirao 1979., te doktorirao 1986. godine (Prilog metodičkom postupku izbora materijala pri konstruiranju). Bio je predstojnik Zavoda za materijale te voditelj Katedre za materijale i tribologiju na FSB. Umirovljen je 2015. kao redoviti profesor u trajnom zvanju, a 2016. godine izabran je u zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnik je sljedećih nagrada: za najviše znanstveno dostignuće u RH za područje tehničkih znanosti (HAZU, 2000.), „Fran Bošnjaković“ (Sveučilište u Zagrebu, 2003.), „Rikard Podhorsky“ (HATZ, 2008.) Od 2004. član je suradnik HAZU u Razredu za tehničke znanosti.

Aktivnosti u okviru struke:
Vodio je 9 znanstvenih ili tehnologijskih projekata te sudjelovao u radu 12 projekata. Kao autor, koautor, i urednik objavio je 14 knjiga, 14 opsežnih poglavlja u 5 knjiga, 20 znanstvenih radova u časopisima kategorije A (CC, SCI_EX), 45 znanstvena rada u ostalim međunarodnim i domaćim časopisima, 62 rada u zbornicima međunarodnih konferencija, te 51 rad ili sažetak objavljen u zbornicima radova domaćih savjetovanja. Bio je predsjednik 3 znanstvena ili programska komiteta međunarodnih konferencija i član 30 znanstvenih ili programskih komiteta međunarodnih konferencija. Bio je mentor kandidatima: 4 doktorska rada, 5 magistarskih radova, 5 specijalističkih radova na poslijediplomskim studijima. Vodio je više od 35 diplomskih i završnih radova.
Karta