Islamska arhitektura i umjetnost u Hrvatskoj, Osmanska i suvremena baština
Publikacija

Islamska arhitektura i umjetnost u Hrvatskoj, Osmanska i suvremena baština

Zlatko  Karač Autori: Zlatko Karač, Alen ŽunićUrednica: Ariana Štulhofer
Izdavač: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; UPI-2M PLUS d.o.o.Mjesto izdanja: ZagrebGodina izdanja: 2018ISBN: 978-953-7703-35-6
U knjizi je obrađena gotovo nepoznata, a vrlo vrijedna islamska baština u Hrvatskoj koju su autori cjelovito istražili i interpretirali, kako u povijesnome sloju osmanskih spomenika 16.i 17. st., tako i u sloju moderne i suvremene islamske arhitekture 20.i 21. st. Razlozi nepoznavanja i neafirmiranosti islamske baštine u Hrvatskoj posljedica susustavnih i temeljitih razaranja turskih spomenika još u prvim godinama kršćanske reconquiste krajem 17. st. te ideoloških i vjerskih antagonizama u prošlosti koji su rezultirali zatiranjem preostalih materijalnih ostataka. Hrvatska je prostor najzapadnijeg rasprostiranja osmansko-islamske baštine u Europi, ujedno i područje istovremenog dodira, ponekad i preklapanja, islamske likovnosti sa zapadnom renesansom 's druge strane granice'. Istraživanjem sloja modernih i suvremenih džamija u Hrvatskoj reafirmiran je niz nepoznatih projekata relevantnih autora moderne. Kao inovativni metodološki ekskurs ističe se treća cjelina knjige u kojoj se elaborira proces osmanske urbanizacije Vukovara.

Ostali radovi autora

Karta