Prostorni plan parka prirode Blidinje
Stručni rad
Prostorni plan parka prirode Blidinje
Prostorni plan parka prirode Blidinje
Prostorni plan parka prirode Blidinje

Prostorni plan parka prirode Blidinje

Srečko Pegan Autori: Srečko Pegan, Ante Marinović-UzelacSuradnici: Sanja Gašparović, Dražen Arbutina, I. Bralić, M. Zelenika, I. Slišković
Status: izvedenoIzvedeno: 2000
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu
Opće značajke zaštite prostora prirodna i graditeljska baština predstavlja izuzetno bogatstvo i osnovicu razvitka Hercegovine. Blizina postojećih i planiranih europskih prometnih koridora otvara realne mogućnosti posjećivanija i boravka u prostorima Parka prirode Blidinje. Područje Čvrsnice i Vrana, ljepote planina i ugoda planinske klime ljeti, a obilje snijega zimi u jedinstvenoj okolini ostavljaju nezaboravan doživljaj namjerniku. Park prirode je izraženih odgojno-obrazovnih i turističko-rekreacijskih funkcija, a proglašenje područja parkom prirode temelji je zaštite prostora. Značajna pogodnost za razvitak turizma na širem području oko Parka prirode "Blidinje" su područja i pojedinačne pojave prirodnih ljepota te brojni povijesni lokaliteti i zone u bližem i širem okruženju: jezera kod lmotskog, Rame i Jablanice, planina Prenj, kanjon Neretve, građevine kulturne baštine u Mostaru, lmotskom i dr. Područje Parka prirode "Blidinje" je prvi zaštićen prostor prirode u Republici Bosni i Hercegovini na području Hercegovine, a ovaj prostorni plan je time i prvi prostorni plan ovog zaštićenog područja prirode. Posebno će se dijelovi područja Parka prirode Blidinje štititi kao posebni rezervati izvorne prirode –najljepši kanjoni, planinski vrhovi i visoka polja i šume. Područja koja okružuju Park prirode "Blidinje" , a osobito dijelove planina Lib i Štitar te obronke planine Ljubuše, Ramsko jezero te kanjone Doljanke i Drežanke - treba zaštiti zasebnim prostornim planovima primjerenih kategorija zaštite. U cilju zaštite Parka prirode "Blidinje" potrebno je brižljivo odrediti odnos prema djelatnostima koje nepovoljno utiču na status Parka prirode - prekomjerna planirana turistička i sekundarna stambena izgradnja, ceste, dalekovodi, vodozahvati, intenzivna poljoprivreda, sječa šuma i drugo. Proglašenje šireg prostora (od predloženog) parkom prirode nije utemeljeno zbog brojnih antropogenih zahvata u prostoru.
Karta