VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Karta
Croatian Traditional Architecture

Croatian Traditional Architecture

I
Godina
I
Semestar
diplomski studij ISVU:79194
15
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
1
ECTS