VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Karta
Design Thinking and Spatial Development

Design Thinking and Spatial Development

I
Godina
II
Semestar
diplomski studij ISVU:233846
0
Predavanja
0
Vježbe
15
Seminari
1
ECTS