HR / EN
NEB goes South - Framing Collectivity
Aktualnost

NEB goes South – Framing Collectivity

25. October 2021.

U organizaciji Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 28. listopada 2021. održan je treći u nizu online tematskih skupova platforme New European Bauhaus (NEB) Goes South. Skup "Framing Collectivity" otvorili su Mia Roth-Čerina, partnerica u projektu, dekani Joao Pedro Xavier i Bojan Baletić, te dogradonačelnik Grada Zagreba Luka Korlaet. Keynote predavanja održali su Ivana Fabrio, Kristina Careva, Rene Lisac, Ida Križaj Leko i Maja Furlan Zimmermann, a u popodnevnim tematskim panelima su uz arhitekte, nastavnike i studente iz Portugala, Grčke, Španjolske, Italije i Francuske, te predavače, sudjelovali Marin Duić, Jana Horvat, Rea Novaković Matošić, Iva Muraj, Vanja Rister, Vili Rakita, Ana Sopina, Karin Šerman i Sadije Deliu. 
Program na linku
 

Karta