HR / EN
Obrazac prijave za dodatnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti za upis na Preddiplomski studij arhitekture i urbanizma u ak.god. 2018./19.
Aktualnost

Obrazac prijave za dodatnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti za upis na Preddiplomski studij arhitekture i urbanizma u ak.god. 2018./19.

6. June 2018.

Obrazac za prijavu nalazi se  OVDJE.

Uz popunjenu prijavu (do 08. lipnja 2018.) trebaju biti uplaćeni troškovi dodatne provjere ZVS u iznosu od 450,00 kuna, a koji se uplaćuje na žiro-račun Arhitektonskog fakulteta:

IBAN: HR5623600001101225521

Model: nije obavezno (može se unijeti npr. 00 ili 99)

Poziv na broj: OIB pristupnika

Opis plaćanja: DODATNA PROVJERA 2018 – ime i prezime pristupnika

 

Nakon proteka roka za prijave i provjere podataka o prijavi i uplati, popis prijavljenih nalazit će se na web stranici Fakulteta. Nepotpune prijave neće se uvažiti. Molimo kandidate koji se u roku prijave i izvrše uplatu, da za eventualne prigovore nakon objave popisa sačuvaju dokaz o uplati.

 

Napominjemo da je uz prijavu na Fakultetu do 08. lipnja 2018. godine potrebno imati i valjanu prijavu na stranici www.postani-student.hr

 

Sve upite vezane za Dodatnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti možete poslati na e-mail adresu upisi@arhitekt.hr

Karta