VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Karta

Kabinet za povijest arhitekture i zaštitu graditeljskog naslijeđa

Redovni kolegiji kabineta su: Povijest arhitekture I – IV, Zaštita graditeljskog naslijeđa te Hrvatski prostor i arhitektura – Zagreb, Hrvatski prostor i arhitektura – Istra na preddiplomskom studiju, Radionica graditeljskog naslijeđa te izborni kolegiji Graditeljsko naslijeđe I – III diplomskom studiju.

Na kolegijima Povijest arhitekture I – IV stječu se osnovna znanja o arhitekturi pojedinog povijesnog razdoblja - posebno se osvrćući pritom i na primjere u Hrvatskoj – kao rezultatu različitih tehničkih, funkcijskih i umjetničkih zahvata. U nastavi se posebno usredotočilo na razumijevanje teorije i prakse u arhitekturi, funkcijske tipologije arhitekture kao osnove za kreativnu interpretaciju,povijesnih ograničenja okoliša i raznih prilagodba (klima, građevni materijali) te utjecaja razvoja društva na arhitekturu, međusobnih odnosa materijala, konstrukcije, tehnologije i oblikovanja arhitekture, te konačno razumijevanje arhitektonskih nacrta kao dvodimenzionalnih prikaza trodimenzionalne stvarnosti.