VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Karta
Terenska analiza i interpretiranje graditeljskog naslijeđa

Terenska analiza i interpretiranje graditeljskog naslijeđa

I
Godina
III
Semestar
diplomski studij ISVU:148923
15
Predavanja
30
Vježbe
0
Seminari
1
ECTS
U okviru kolegija Analiza i interpretacija graditeljskog naslijeđa studenti samostalno izrađuju arhitektonski snimak postojećeg stanja složenije građevine ili graditeljske cjeline. Na temelju nacrta postojećeg stanja istražuju se povijesni slojevi snimljene građevine i analiziraju njene razvojne faze. Analiza oštećenja i prijedlog metoda obnove povijesne građevine te definiranje konačnog projektantskog i konzervatorskog