VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Centar za održive tehnologije u Samoboru
Centar za održive tehnologije u Samoboru
Centar za održive tehnologije u Samoboru
Centar za održive tehnologije u Samoboru
Centar za održive tehnologije u Samoboru
Centar za održive tehnologije u Samoboru
Centar za održive tehnologije u Samoboru
Centar za održive tehnologije u Samoboru
Centar za održive tehnologije u Samoboru
Centar za održive tehnologije u Samoboru
Centar za održive tehnologije u Samoboru
Centar za održive tehnologije u Samoboru

Centar za održive tehnologije u Samoboru

Centar za održive tehnologije zamišljen je kao istraživačko-edukacijski objekt kojim se dugoročno smanjuje količina neobrađenog elektroničkog otpada. Za elektronički otpad karakterističan je velik broj komponenti izrađenih od različitih materijala - raznih vrsta plastike, metala, legura i sintetskih materijala. U istraživačkom centru istraživao bi se potencijal prikupljenog otpada i način na koji se može dalje obrađivati i distribuirati.

U duhu redukcije, kako bi se dodatno smanjio udio čelika te postigla doživljajna i fizička lakoća, korištene su obloge ETFE membranama s odzračnicima na krovu i membranama u podgledu stropa. Osim što se njime postižu bolja izolacijska svojstva, zračni prostor između membrana omogućuje redukciju potrošnje energije tijekom cijele godine.

Gornja etaža objekta podijeljena je pomoću dva atrija, većeg atrija koji dijeli uredsko krilo od društvenog i edukacijskog te manjeg atrija koji dijeli prostor za goste predavače od medijateke i predavaonica. Središnja uzdužna os zgrade služi kao komunikacija, a sadrži prostore café bara i dnevnog boravka zgrade. Ostatak komunikacije odvija se obodno, što korisnicima omogućuje doživljaj šume u interijeru.
Karta