VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Delta
Delta
Delta
Delta
Delta
Delta
Delta
Delta
Delta
Delta
Delta

Delta

GRADSKI PARK I GRADSKI TRG - na području cijelog grada nikada nije realiziran park koji je svojom veličinom i uređenjem na razini grada ili koji bi barem priblizno zadovoljavao te uvjete. Postojeći parkovi i trgovi su iznimno rijetki i uglavnom jako mali te udaljeni od Delte. Prostor Delte je savršen za park svojom prometnom povezanošću, položajem, površinom i neizgrađenošču te ga je neophodno planirati. Trgov u Rijeci ima ali su svojom veličinom i položajem neadekvatni za veća okupljanja i događaje te nisu adekvatni za grad veličine i regionalnog značaja Rijeke. Stoga je neophodno planirati veći, glavni gradski trg koji svojom veličinom i položajem može prihvatiti događaje kao Karneval, koncert srednje veličine, prosvjede i slično.
GARAŽA - grad već godinama vodi borbu sa prometom u mirovanju u užem i širem centru, velik dio otvorenih i vrijednih površina je prekriven automobilima na neekonomičan i nefunkcionalan način dok u gradu fali šetnica, prirode i kontakt s morem. Prijedlog je promet u strogom centru grada rasteretiti sa dvije garaža na ulaznim točkama, na zapadu i istoku, te otvorene parkinge smjestiti u njih te dodatno povečati kapacitet. Ona zapadna je u sklopu transportnog terminala Žabica, a istočna je na Delti. Lokacija je idealna za garažu jer je direktno spojena na obilaznicu, a istovremeno u samome centru grada te je moguće direktno ostvariti pješačke izlaze preko Mrtvog kanala na Korzo i Kazališni trg, preko Rječine na Sušak i prema jugu na budući glavni trg, park i dr.

ZAKLJUČAK
1) Glavni gradski park što veće površine, sadržajem i oblikovanjem vezan uz odmor, rekreaciju, more i
ostale okolne sadržaje
2) Glavni gradski trg dobro povezan javnim prijevozom i garažom, dimenzija koje mogu prihvatiti događaje kao što je Novogodišnji koncert, povorka Karnevala ili Ljetne igre
3) Javna gradska garaža sa pješačkim izlazima na okolnim trgovima, parkovima i pješačkim potezima
koja bitno rasterečuje promet u užem centru grada
4) Gradski polivalentni stadion koji je 24/7 otvoren za građane i transformira se po potrebi
5) Multifunkcionalna dvorana za kazališne predstave, koncerte, konferencije, okupljanja i ostale događaje na zatvorenom ili natkrivenom prostoru.
6) Nautička marina sa popratnim prostorima i sadržajima kao što su uprava, ugostiteljstvo i galerije
7) Gradski akvarij i izložbeni prostor za promjenjivi postav
8) Dodatni sadržaji koji generiraju kretanje i privlače građane i turiste te financijski podupiru projekt
kao ugostiteljstvo, galerije, rekreacija, noćna zabava i dr.

SMJERNICE
Planirati i sačuvati znatan dio površine za gradski park. Spojiti što više programa u jedinstven prostor
i tako racionalno koristiti prostor tj. imati polivalente multifunkcionalne prostore i objekte. Neprekidno korištenje izgrađenog i neizgrađenog prostora. 24 satno programiranje. Mogućnosti kao spajanje stadiona, trga i kupališta ili muzeja i kazališta ili rekreacije, parka i garaže. Prostori različitih karaktera, otvoreni i veliki, zatvoreni visoki, izduženi i sl. Uključiti *Kazališni blok* koji ima kapacitet preuzeti dio programa i nadopuniti cjelinu.
Karta