VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Digitalni arhiv stambene arhitekture - DASA
Istraživački projekt
Digitalni arhiv stambene arhitekture - DASA
Digitalni arhiv stambene arhitekture - DASA

Digitalni arhiv stambene arhitekture – DASA

Istraživački projekt Digitalni arhiv stambene arhitekture – DASA, zamišljen je kao internetska baza relevantnih domaćih i stranih projekata iz područja stambene arhitekture kao najvažnije arhitektonske teme. Želja je, kroz sakupljanje i obradu te prezentaciju najkvalitetnijih projekata, proširiti znanje studenata preddiplomskog i diplomskog studija iz područja stambene arhitekture. Brojni primjeri stambene arhitekture dostupni su već sada, ali ne u uniformiranom i posve jasnom grafičkom jeziku. Projekt je koncipiran kao sakupljanje i grafička obrada s odgovarajućim dijagramima i tablicama kako bi se materijali mogli koristiti za nastavu i za znanstveni rad te upload na novoformirani intranetski modul.
Karta