VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Gradska soba: Prerada Bjelovar /rektorova nagrada/
Gradska soba: Prerada Bjelovar /rektorova nagrada/
Gradska soba: Prerada Bjelovar /rektorova nagrada/
Gradska soba: Prerada Bjelovar /rektorova nagrada/
Gradska soba: Prerada Bjelovar /rektorova nagrada/
Gradska soba: Prerada Bjelovar /rektorova nagrada/
Gradska soba: Prerada Bjelovar /rektorova nagrada/
Gradska soba: Prerada Bjelovar /rektorova nagrada/
Gradska soba: Prerada Bjelovar /rektorova nagrada/
Gradska soba: Prerada Bjelovar /rektorova nagrada/
Gradska soba: Prerada Bjelovar /rektorova nagrada/
Gradska soba: Prerada Bjelovar /rektorova nagrada/
Gradska soba: Prerada Bjelovar /rektorova nagrada/

Gradska soba: Prerada Bjelovar /rektorova nagrada/

Iseljavanjem industrije za preradu žita iz gradske strukture, Bjelovaru je prepuštena velika površina s impozantnim proizvodnim objektima. Prisutnost i razmještaj ovih giganta, uvelike utječu na sliku grada te tvore nesvakidašnji, gotovo vele gradski ambijent u međusobnim “tjesnacima”. Uz zahtjevan zadatak suočavanja sa zatečenim ambijentom, odlučila sam se baviti fenomenom suvremenog izgrađenog svijeta kao nečim sasvim izdvjenim, čak kontrastnim od onog prirodnog, neizgrađenog svijeta. Taj se fenomen intenzivirao kroz povijest diljem svijeta, pa tako i u Bjelovaru, postepenim izmještanjem utilitarnih, poljoprivrednih neizgrađenih zona, ne samo iz gradova već i iz obiteljskog vlasništva. Iz tog razloga površine dobivene uklanjanjem objekata za proizvodnju žita zamjenjujem površinama za njegov uzgoj, a zadržane objekte prenamjenjujem u skloplu javnog utilitarnog perivoja. Sam bazenski sklop smješten je u perivoju, kao prenamjena i nadogradnja zatečenog žitnog skladišta.

OBJEKT U KONTEKSTU
Na rubnim dijelovima zone nekadašnje tvornice, osmišljeno je poljoprivredno-rezidencijalno naselje koje graniči s postojećim obiteljskim kućama i stambenim zgradama. Središnji prostor zadanog obuhvata zamišljen je kao javni perivoj omeđen dvjema novouspostavljenim prometnicama, koje se svojim usmjerenjem nastavljaju na ortogonalni raster gradske jezgre. Proizvodni objekti u perivoju mijenjaju svoje značenje i preuzimaju nove društvene uloge. Oni svojom visinom i volumenom ostaju snažno prisutni u slici grada, ali kao sasvim novi simboli. U postojeće strukture, uz banku sjemenki, meteorološki toranj, kolektor kišnice i sunčalište, smješten je i gradski bazen. Popratni prostori organizirani su unutar nekadašnjeg žitnog skladišta, a same bazenske dvorane zasebni su konstrukti smješteni uz njegove bočne strane. Projekt bazena, osim osnovnom funkcijom, doprinosi kontekstu i s novim tipovima javnog gradskog prostora - umjetno jezero okruženo uzdignutom šetnicom i vertikalni vrt na višim etažama nekadašnjeg skladišta.

PROSTORNO-FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA
Glavni pristup bazenima osmišljen je s južne strane, preko novoplaniranog trga s meteorološkim tornjem, iz smjera gradskog centra. Ulazna etaža s bazenskim dvoranama ukopana je do razine suterena postojećeg skladišta. U suterenu skladišta nalazi se ulazni prostor, garderobni trakt, sanitarije s tuševima i pristup sportskim bazenima s jedne strane, te toplom bazenu i bazenu za djecu s druge strane. Gospodarski ulaz nalazi se sa sjeverne strane, zajedno sa prostorima djelatnika bazena. Sustav bazenske tehnike organiziran je u podrumskoj etaži, s pristupnim stubištem i dostavnim dizalom. Bazenske dvorane uronjene su pod površinu umjetnog jezera do razine nešto više od stropne konstrukcije ophoda samih bazena, kako bi se tim tipom toplinske izolacije olakšalo kondicioniranje zraka te ostvarila mogućnost prirodnog pročišćavanja vode. Krovovi iznad vodenih zrcala bazena izdignuti su iznad površine jezera kako bi se omogućio direktan ulazak dnevne svjetlostii postigla dostatna svijetla visina. U eksterijeru, iz perspektive prolaznika, ti se krovovi doimaju poput travom obraslih otoka, zamišljenih kao staništa ptica. Ostali propratni prostori, poput saune, dvorane za fitness, ugostiteljskih prostora i uprave smješteni su na gornje dvije etaže nekadašnjeg žitnog skladišta. Na preostalim etažama skladišta osmišljen je javni vertikalni vrt zamišljen u nivoima nalik nivoma šume; zatvorena etaža s lončanicama kao podzemlje, te etaže s uklonjenim vanjskim zidovima kao nivo šume stupova i debla, nivo među krošnjama i nivo potkrovlja iznad krošanja. Pristup nivoima vertikalnog vrta omogućen je nadogradnjom komunikacijskog tornja.

KONSTRUKTIVNO RJEŠENJE
Konstruktivni sistem bazenskih dvorana sastoji se od armiranobetonkih T-nosača tloctrtnih dimenzija 50x50cm, visine 270cm, postavljenih na razmaku od 5m. Nosači su obostrano opterečeni čeličnim okvirima kao primarnom konstrukcijom bazenskih krovova. Okviri su sastavljeni od IPE 750x147 profila. Konstrukcija je ukrućena sekundarnim okvirima, sastavljenim od po dva UPE 240 profila, postavljenim u suprotnom smjeru na razmaku od 5m i spregnutim u rubne zidove objekta. Rubni armiranobetonski T-nosači učvrčeni su zategama sa slobodne strane kako bi se postigla ravnoteža sila. Korito umjetnog jezera izvedeno je betoniranjem kosih iskopa, čiji kut varira ovisno o nagibu bazenskih tribina ili iznosi 60°.

PRIMJENJENI MATERIJALI
Osnovni materijal korišten za izgradnju podzemnih i podvodnih dijelova konstrukcije je hidroizolirani armirani beton. Za savladavanje raspona nad vodenim zrcalima bazena upotrijebljeni su čelični profili. Krovovi ophoda izvode se od trapeznog lima, a krovovi bazena od armiranog betona. Staklene strukturalne fasade osmišljene su kao stijene od troslojnog laminiranog stakla. U interijeru se kao podna i zidna obloga koriste keramičke pločice, a na sjedaćim površinama drvene daske od tikovine.

TEHNIČKE SPECIFIČNOSTI
Kako bi se olakšalo kondicioniranje zraka u dvoranama i omogućila prirodna purifikacija vode, čitav je sklop uronjen pod površinu umjetnog jezera. Pritom su primjenjena znanja o stratifikaciji vode i phyto-purificirajućem vodenom bilju. Zahvaljujući fenomenu stratifikacije, temperatura na određenoj dubini ispod vodene površine kroz čitavu godinu iznosi 4°C, a određene vrste bilja poput trstike, šaša, vodnog lijana, lopoča i lemne vrše proces razgradnje nepoželjih čestica u vodi, te njihovog filtriranja. Pročiščena otpadna voda iz bazena, može se ponovno kroistiti unutar samog bazenskog sklopa te za navodnjavanje verikalnog vrta na višim etažama nekadašnjeg žitnog skladišta. Ugradnja podvodnih staklenih stijena od troslojnog laminirarnog stakla osmišljena je po uzoru na velike akvarijske stijene.

Radovi nastali na istom kolegiju

Pogledaj sve
Gradski stadion u Zadru: Kultura svakodnevice /nagrada kolegija/
Radovi / Studentski Rad
Gradski stadion u Zadru: Kultura svakodnevice /nagrada kolegija/
Sportski centar Pećine: Kultura svakodnevnice /rektorova nagrada i nagrada kolegija/
Radovi / Studentski Rad
Sportski centar Pećine: Kultura svakodnevnice /rektorova nagrada...
Sportski centar Pećine: Kultura svakodnevnice /rektorova nagrada/
Radovi / Studentski Rad
Sportski centar Pećine: Kultura svakodnevnice /rektorova nagrada/
Arhitektura dvorane: Prototip /nagrada kolegija/
Radovi / Studentski Rad
Arhitektura dvorane: Prototip /nagrada kolegija/
Arhitektura dvorane: Prototip /nagrada kolegija/
Radovi / Studentski Rad
Arhitektura dvorane: Prototip /nagrada kolegija/
Arhitektura dvorane: Prototip /rektorova nagrada/
Radovi / Studentski Rad
Arhitektura dvorane: Prototip /rektorova nagrada/
Hangar za Lokvarsko jezero /nagrada kolegija/
Radovi / Studentski Rad
Hangar za Lokvarsko jezero /nagrada kolegija/
Hangar za Lokvarsko jezero /rektorova nagrada/
Radovi / Studentski Rad
Hangar za Lokvarsko jezero /rektorova nagrada/
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /nagrada kolegija/
Radovi / Studentski Rad
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /nagrada kolegija/
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /nagrada kolegija/
Radovi / Studentski Rad
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /nagrada kolegija/
Arhitektura dvorane: Prototip /nagrada kolegija/
Radovi / Studentski Rad
Arhitektura dvorane: Prototip /nagrada kolegija/
Arhitektura dvorane: Prefabricated Palace Petrinja
Radovi / Studentski Rad
Arhitektura dvorane: Prefabricated Palace Petrinja
Arhitektura dvorane: Prefabricated Palace Petrinja
Radovi / Studentski Rad
Arhitektura dvorane: Prefabricated Palace Petrinja
Arhitektura dvorane: Prefabricated Palace Petrinja
Radovi / Studentski Rad
Arhitektura dvorane: Prefabricated Palace Petrinja
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /rektorova nagrada/
Radovi / Studentski Rad
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /rektorova nagrada/
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /rektorova nagrada/
Radovi / Studentski Rad
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /rektorova nagrada/
Sportski centar Pećine
Radovi / Studentski Rad
Sportski centar Pećine
Sportski centar Pećine
Radovi / Studentski Rad
Sportski centar Pećine
Sportski centar Pećine
Radovi / Studentski Rad
Sportski centar Pećine
Gradski stadion u Zadru: Kultura svakodnevice
Radovi / Studentski Rad
Gradski stadion u Zadru: Kultura svakodnevice
Gradski stadion u Zadru: Kultura svakodnevice
Radovi / Studentski Rad
Gradski stadion u Zadru: Kultura svakodnevice
Pogledaj sve
Karta