VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Kroz tržnicu - Istraživanja socijalnih i fizičkih aspekta gradskih tržnica
Publikacija

Kroz tržnicu – Istraživanja socijalnih i fizičkih aspekta gradskih tržnica

Anka Mišetić Ivana Fabrio Autori: Anka Mišetić, Ivana Fabrio, Sara Ursić, Nika ĐuhoUrednica: Ivana Fabrio
Izdavač: Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultetMjesto izdanja: ZagrebGodina izdanja: 2024ISBN: 978-953-8042-93-5
Studij dizajna
Ova knjiga nastajala je nekoliko godina, prateći različite faze istraživanja koja su se provodila u sklopu projekta „Sociokulturni aspekti tržnica u hrvatskim gradovima — tradicijski javni prostor kao element inovativnih urbanih politika“. Dizajnirajući metodologiju istraživanja na postpozitivističkim principima i fleksibilnom karakteru kvalitativne metodologije, na- glasak je stavljen na tzv. multimetodološki ili triangulacijski pristup (Creswell, 2009). Njime se upotreba kvalitativne metode osnažuje različitim izvorima podataka i uvidima koji prekoračuju granice svake od korištenih metoda: promatranja sa ili bez sudjelovanja, izrade istraživačevih dnevnika, fotografiranja, analize sadržaja, intervjua i ankete, čime se nastoji osigurati konvergentna valjanost bogatstva dobivenih podataka. Takav pristup rezultirao je opsežnom istraživačkom dokumentacijom, različite razine strukturiranosti i različite prirode autorskih razmatranja, koju u pravilu karakterizira visoki stupanj subjektivnosti, intuicije i (samo)refleksije. Glavni lik je, dakle, istraživač-sudionik, koji na tragu Sandersove fenomenologije (Gill, 2020.) razumijevanje fenomena ostvaruje kroz cjelinu proživljenog iskustva, ostvarenog uranjajući bez posrednika u „svijet tržnice“. Ova knjiga, prije svega, dokumentira istraživački proces. Propitujući način na koji dolazimo do podataka i kako iz njih gradimo interpretaciju, odmiče se od uobičajenog slijeda postupaka. Stoga, premda je utemeljeno očekivati da se u završnoj publikaciji ponude glavni zaključci, knjiga odustaje od takvog pristupa, i vraća nas nekoliko koraka unatrag, ponovo preslagujući istraživačke materijale. Moglo bi se reći, na kraju projektnog ciklusa, knjiga ne zatvara istraživanje, njena je osnovna pretenzija da ga održi otvorenim.
Karta