VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Kuća R, Kupinečki Kraljevec
Kuća R, Kupinečki Kraljevec
Kuća R, Kupinečki Kraljevec
Kuća R, Kupinečki Kraljevec
Kuća R, Kupinečki Kraljevec
Kuća R, Kupinečki Kraljevec
Kuća R, Kupinečki Kraljevec
Kuća R, Kupinečki Kraljevec
Kuća R, Kupinečki Kraljevec

Kuća R, Kupinečki Kraljevec

Rene Lisac Autor: Rene Lisac
Kuća R projekt je za obiteljsku kuću u Kupinečkom Kraljevcu, na prvim obroncima Vukomeričkih gorica. Parcela 40 m duge ulične linije spušta se u blagom nagibu prema zapadu, otvarajući sa samog vrha parcele kvalitetne vizure prema Žumberačkom gorju (sjeverozapad) i prema Medvednici (sjever-sjeveroistok). Osnovni i specifični ciljevi koji su postavljeni za oblikovanje su: 1. suvremeno i unikatno oblikovanje volumena, 2. podržavanje niskoenergetskog standarda kuće, 3. nenametljivo i suzdržano oblikovanje s ulične fasade, 4. otvaranje najkvalitetnijim vizurama te 5. dinamični i otvoreni prostori u interijeru. Kuća je pozicionirana u sam sjeveroistočni ugao parcele i na tri etaže (ukopani podrum, prizemlje i kat). U 333 m2 nalazi se pet soba, dvije spavaće sobe, kuhinja, blagovaoinica i boravak te podrum.
Volumen kuće oblikovan je poput peterokuta, tlocrtno izlomljenog pravokutnog oblika, s namjerom da maksimalna površina fasada bude orijentirana prema kretanju sunca. Krovna ploha također je izlomljena u tri kose krovne plohe, orijentirane oko središnje trokutaste plohe ravnog krova, kako bi objekt svojim oblikovanjem istovremeno pratio liniju terena i otvorio zabat prema uličnoj strani. Centralni natkriveni uvučeni staklenik svojim trapeznim oblikom na južnom pročelju hvata maksimum zimskih zraka i uvodi ih u samo središte kuće, dok strme ljetne zrake ostaju nadstrešnicom zadržane izvan njegova volumena. Prilično zatvoreno sjeverno pročelje se svojim uskim, vertikalnim i ponekad bočnim otvorima izogiba pogledima susjeda kao i hladnim zimskim utjecajima, dok se ostala četiri pročelja, prateći kretanje sunca, otvaraju i nizu različitih i kvalitetnih vizura, od Medvednice, velikog vrta s južne strane objekta, do pošumljene udoline na JZ i vizura prema Žumberačkom gorju.

Uz kompaktnost oblika i solarnu orijentaciju, niskoenergetski standard osiguran je kvalitetnom izolacijom i sustavima poput toplinske crpke i solarnih kolektora za PTV. Unutarnji prostori povezani su bez hodnika, dijagonalnim pretapanjem ulaznih hala u prostore blagovanja i boravka, kao i dvjema vertikalama dvoetažnog prostora. Spiralna komunikacija stepenica i galerije obavija ulaznu halu i povezuje privatne prostorije locirane u istočnom dijelu kuće, dok se dvoetažni prostor blagovanja pred velikom staklenom stijenom povezuje tek vizualno s galerijom za čitanje smještenom iznad nje.

Kako bi se, uz zahtjeve uobičajene za projektantsku praksu, ostvarili u najvećoj mjeri i specifično postavljeni ciljevi te paralelno očuvao integritet oblikovanja u projektu, proces projektiranja u velikoj mjeri su potpomogle računalne tehnologije virtualnog 3D modeliranja i vizualizacije. Računalno potpomognuto arhitektonsko oblikovanje (CAAD) očitovalo se na tri razine: prostorno-oblikovnoj, konstruktivnoj i klimatskoj. Kvalitetan odnos vanjskih oblikovnih i unutarnjih prostornih karakteristika tog složenog izlomljenog volumena kontinuirano se provjeravao kroz niz 3D modela, od konceptualnog u programu SketchUP, oblikovnog iz programa Rhinoceros, sve do detaljnog izvedbenog modela u programu ArchiCAD. Precizno modeliranje omogućilo je i provjeru kompleksnih trodimenzionalnih konstruktivnih detalja, posebno prisutnih u spojevima etaže s trostruko zakošenim krovištem. Simulacije smjera kretanja sunca prema kojem su oblikovane dimenzije uvučenog staklenika kroz izvedbu i današnje korištenje pokazale su se točnima.
Karta