VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Nova knjižnica Filozofskog fakulteta
Stručni rad
Nova knjižnica Filozofskog fakulteta
Nova knjižnica Filozofskog fakulteta
Nova knjižnica Filozofskog fakulteta
Nova knjižnica Filozofskog fakulteta
Nova knjižnica Filozofskog fakulteta
Nova knjižnica Filozofskog fakulteta
Nova knjižnica Filozofskog fakulteta
Nova knjižnica Filozofskog fakulteta

Nova knjižnica Filozofskog fakulteta

Dina Vulin Ileković Boris Ileković Autori: Dina Vulin Ileković, Boris Ileković, Ante Vulin
Arhitektonski ured: Vulin i IlekovićStatus: izvedenoNamjena: knjižnicaBruto površina: 8050 m²Projektirano: 2005Izvedeno: 2009
Gradeći za određenu svrhu, na određenom mjestu i za određenu društvenu strukturu, konstruiran je racionalan i osjetilan prostor koji korespondira bogatstvu intelektualnih dometa Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Specifična, dinamična elementarna forma nove zgrade knjižnice proizašla je iz nepravilne parcele trapezastog oblika i odnosa budućeg volumena prema okolnoj izgradnji. Parcela je izuzetno mala i determinirana neposrednim okolišem koji je već izgrađen te je tražen najbolji odgovor na kontekst unutar kojeg bi bilo moguće zadovoljiti vrlo opsežan program nove knjižnice. Udaljenost od postojeće zgrade na razini tla iznosi samo 6 metara,a na zadnjoj etaži 13,5 metara. Kosina je proizašla iz potrebe uvođenja kvalitetnog i poželjnog sjevernog svjetla u unutrašnje prostore knjižnice te zbog respektiranja postojeće zgrade Fakulteta. Ponovljena je na južnom pročelju kao odgovor principima pasivne zaštite od sunca. Sadržaji nove knjižnice smješteni su na 8 etaža, od kojih je jedna podzemna. Skučenost parcele na kojoj se nalazi zgrada uzrokovala je međusobno preplitanje i dopunjavanje raznih sadržaja: 700 sjedećih mjesta za rad studenata i nastavnika, izolirani ostakljeni boxovi za individualan rad, multimedijalna dvorana i elektronska učionica sa najsuvremenijom AV tehnologijom, posebno zaštićeni prostori sa rijetkom književnom građom i sl. Sadržaji su komprimirani i s minimalnim međusobnim komunikacijama. Transparentnost staklenih ploha i mrežaste opne sunscreena kao oblikovnog elementa oplošja sugerira otvorenost zgrade u skladu s prepoznatljivošću Filozofskog fakulteta u Zagrebu, nositelja otvorenog i kreativnog duha zagrebačke, hrvatske i europske sveučilišne tradicije.
Karta