HR / EN
Osnovna škola Stupnik
Studentski rad

Osnovna škola Stupnik

Lokacija osnovne škole predviđena je uz državnu cestu na krajnjem istočnom dijelu Stupnika, naselja na obodu Zagrebačke županije.
Zadatak je projektirati školu za 400 učenika i jednodijelnu dvoranu ukupne površine 3997 m2.
Veličina zadane građevne čestice daje mogućnost artikuliranja dodatnih vanjskih prostora (izvan uobičajenih obveznih sadržaja) kao svojevrsnih poligona, vrtova , specifičnih djelatnosti lokalne zajednice (obrti, zanati, poljoprivreda). U procesu projektiranja ispreplitanjem izgrađenog prostora i uređenog krajobraza, trebalo bi ostvariti jedinstveni školski prostor rasprostrijet do krajnjih rubova parcele.
Karta