HR / EN
Promjene granica
Studentski rad
Promjene granica
Promjene granica
Promjene granica

Promjene granica

Pravila u arhitekturi stanovanja sustavno su organizirana u okvirima normativa i kao takva mogu se razmatrati kroz unaprijed zadane granice prostora (minimalno, maksimalno, optimalno) i uvriježene prostorne odnose (u stanu, izvan stana). Realnost stambenog resursa ukazuje na masovno odstupanje od tako postavljenog seta pravila. Stanovi su poddimenzionirani ili prenaseljeni (nedostatni prostorni okviri), a funkcionalnost je podređena kompromisu (poremećeni prostorni odnosi). Promišljanje suvremenog stanovanja u realnim okolnostima otvara pitanja: Koje granice uvjetuju stambeni prostor? Na koji način je moguće redefinirati uvriježene granice? Mogu li promjene granica stvoriti drugačije prostorne i ne samo prostorne kvalitete?
Karta