VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Sportski centar Pećine: Kultura svakodnevnice /rektorova nagrada i nagrada kolegija/
Studentski rad
Sportski centar Pećine: Kultura svakodnevnice /rektorova nagrada i nagrada kolegija/
Sportski centar Pećine: Kultura svakodnevnice /rektorova nagrada i nagrada kolegija/
Sportski centar Pećine: Kultura svakodnevnice /rektorova nagrada i nagrada kolegija/
Sportski centar Pećine: Kultura svakodnevnice /rektorova nagrada i nagrada kolegija/
Sportski centar Pećine: Kultura svakodnevnice /rektorova nagrada i nagrada kolegija/
Sportski centar Pećine: Kultura svakodnevnice /rektorova nagrada i nagrada kolegija/

Sportski centar Pećine: Kultura svakodnevnice /rektorova nagrada i nagrada kolegija/

Bazenski centar utopljen je naizgled divlji vrt sa visokim travama i aromatskim biljem. Sama zgrada oblikovno i funkcionalno se sastoji od dva dijela, prizemnog, pratećeg i masivnog i krovnog,
prozračnog i bazenskog. Ona stoji samostalno poput svojevrsne ikone na postamentu sa svojim 15-metarskim krnjim piramidama.
Prizemni dio je zamišljen kao čvrsti postament - blokovi sa neobrađenim kamenim komadima koji onda zbog svojeg jednoslojnog slaganja propuštaju kroz fuge svijetlost u interijer i time stvaraju zanimljivu igru svijetlosti. Iza kamenih blokova nalazi se staklena fasada kako bi se osigurali što povoljniji uvjeti za boravak u prostoru. Prizemni masivni dio kubusa djeluje kao da je kirurški odstranjen od tla zbog kontinuiranog svjetlosnog proreza od 60 cm uz samo tlo parcele.
Na prizemna etaža je jasno podijeljena u zone oko kojih se nalaze hodnici. Tako se redom nižu ulazna zone na koju se na jugu veže administracija i sportski prateći sadržaji dok na sjeveru se nalaze prateći sadržaji bazena.
Između ta dva djela kao poveznica, koju mogu koristiti korisnici i sportskih i bazenskih sadržaja, nalaze se zona saune i teretane te bazenske školjke.
Na krovnu razinu iz prizemlja vode četiri simetrična betonska kubusa u kojima se nalaze vertikalne komunikacije. Oni su u prostorima bazenskih dvorana dopunjeni spremištima i sanitarnim čvorovima.
Bazenska dvorana za plivače je odvojena od one za neplivače, tako da korisnici obje dvorana mogu u miru koristiti te prostore. One su zamišljene kao prozračni i gotovo transparentni konstrukti. Krnje piramide, sa obrnutim nanovo krnjim piramidama unutar sebe daju posebnu ikoničnost bazenskom centru. Bazenska dvorana za plivače sastoji se od 6, odnosno ona za neplivače 2 piramide.
Preko tih staklenih krnjih piramida navlače se jedra koja služe kao zaštita od sunca, ali i da se ostvari specifična atmosfera unutar samih konstrukata. U takvim slučajevima glavni dotok direktnog svijetla je obrnuta piramida sa reflektirajućim staklima tako da osim što dovode svijetlost, uvode i djelić neba u bazen. Baza obrnute krnje piramide, ujedno i vrh vanjske piramide sadrži vjetroturbine i mrežicu protiv upadanja stvari u bazen. Na vrhu obrnute piramide nalazi se elektroreguliran prozor u slučaju da se bazen prirodno ventilira ili da se koristi energetski koncept zgrade. Na stranicama vanjske piramide nalaze se klizna vrata kako bi se moglo pristupit krovnom vrtu, istog pejsažnog oblikovanja kao i parcela. Da bi se krovna razina odijelila od
ostatka prostora, uvučeno od ruba zgrade je postavljena ograda tako da korisnici mogu u potpunosti apsorbirat divljinu krovne terase i veličanstvenost piramidalnih konstrukata.

Gornji dio zgrade sastoji se od četiri I profila, koji su zbog stabilizacijskih razloga utrokutani u dvije razine. Takva kompleksna prostorna konstrukcija je dodatno učvršćena spregovima u dva smjera. Na vrhu svake vanjske piramide nalaze se po 4 vjetroturbine. Obrnuta krnja piramida je ovješena na glavne nosače vanjske piramide. Što se materijala tiče kao podna obloga bazenskih dvorana je kamen, dok sama bazenska školjka je obložena keramičkim pločicama. Vanjska obloga AB komunikacijskih jezgri je Neobrađeni beton.
Prizemni dio koji je djelomično skeletni, a djelomično masivne AB konstrukcije, ostavljen je također od neobrađenog betona. Višenamjenska dvorana je premošćena sa 4 nosača (I profili visine 75 cm) u smjeru I-Z.
Osvjetljenje dvorane je preko prošupljene kamene fasade.
Bazenske školjke su nošene na AB zidovima. Ispod bazenske školjke bazena za neplivače nalazi se kompenzacijski spremnik, dok bočne stranice bazena za plivače su ostakljene tako da ožive dugačak ulazni prostor, ali i prostor saune te teretane.
Prilikom projektiranja piramida bazenskog centra, osmišljen je sustav proizvodnje energije koji funkcionira zbog uzgona toplog zraka. Naime kako gustoća zraka ovisi o brzini uzgona, potrebno je osigurati topli zrak unutar piramide ali i konstantni dovod hladnog zraka.
Hladni zrak ulazi kroz obrnutu krnji piramidu, zagrijava se te na vrhu vanjske piramide izlazi preko vjetroturbina van. Da bi se osigurala što veća brzina izlaza zraka, ujedno i veća proizvodnja energije, kao optimalna visina piramida od 15 m je dobivena preko proračuna u suradnji s nastavnicima FSB-a. Uz vjetroturbine je ugrađen mali generator kako bi se spriječili gubitci prijenosa i pretvorbe energije. Proizvedena električna energija se koristi za napajanje bazenskog centra, ali i za prodaju u gradsku mrežu.
Sistem funkcionira zbog razlike gustoće toplog i hladnog zraka. Kako staklo vanjskih piramida djelomično propušta, djelomično reflektira, a djelomično apsorbira sunčevo zračenje potrebno je osigurati apsorbere u interijeru kako bi se propušteno sunčevo zračenje moglo akumulirat, isijavat, te pritom zagrijavat zrak. Iz proračuna upada sunca s obzirom na strane svijeta, zaključeno je da bi za maximalni učinak bilo potrebno osigurat što više površina koje apsorbiraju - tako je osmišljen ljetni i zimski režim korištenja.
Tokom zime kada ljudi ne mogu koristit blagodati mora, koristi se bazenski centar. Prilikom sunčanih zimskih dana navlače se jedra, kako bi se spriječilo pregrijavanje zraka u interijeru. Dok ljeti, cijeli koncept se mijenja - ljudima se nudi mogućnost korištenja vodenog centra i adekvatne plaže i mora, dok se bazenski centar pretvara u malu vjetroelektranu.
Dio sunčevih zraka koje prođu kroz staklo u interijer zaustavljaju se na asporberima. Asporberi su postavljeni na obrnute krnje piramide s unutarnje strane - u obliku hrapavih AL panela premazanih selektivnim UV premazom koji ima mogućnost apsorpcije UV zraka koje ga onda griju, zatim drugi
apsorber se postavlja na bazen - u obliku saćastih tamnih ploča plastike koje onda plutaju na vodi, upijaju zračenje ali istovremeno zbog svoje konstrukcije sprječavaju grijanje bazenske vode. Treći, djelomično slabiji apsorber su kamene ploče kao podna obloga.
Kada se apsorberi zagriju, oni isijavaju toplinu i pritom griju zrak, kako se dno obrnute krnje piramide otvara, ulazi hladi zrak i potiskuje ovaj zagrijani velikom brzinom kroz vjetroturbine na vrhu vanjske piramide te stvaraju znatne količine energije.
Prilikom zimskog režima energija se također proizvodi, no u znatno manjim količinama s obzirom da je potrebno održavat temperaturu prilagođenu boravku ljudi.

Radovi nastali na istom kolegiju

Pogledaj sve
Gradski stadion u Zadru: Kultura svakodnevice /nagrada kolegija/
Radovi / Studentski Rad
Gradski stadion u Zadru: Kultura svakodnevice /nagrada kolegija/
Gradska soba: Prerada Bjelovar /rektorova nagrada/
Radovi / Studentski Rad
Gradska soba: Prerada Bjelovar /rektorova nagrada/
Sportski centar Pećine: Kultura svakodnevnice /rektorova nagrada/
Radovi / Studentski Rad
Sportski centar Pećine: Kultura svakodnevnice /rektorova nagrada/
Arhitektura dvorane: Prototip /nagrada kolegija/
Radovi / Studentski Rad
Arhitektura dvorane: Prototip /nagrada kolegija/
Arhitektura dvorane: Prototip /nagrada kolegija/
Radovi / Studentski Rad
Arhitektura dvorane: Prototip /nagrada kolegija/
Arhitektura dvorane: Prototip /rektorova nagrada/
Radovi / Studentski Rad
Arhitektura dvorane: Prototip /rektorova nagrada/
Hangar za Lokvarsko jezero /nagrada kolegija/
Radovi / Studentski Rad
Hangar za Lokvarsko jezero /nagrada kolegija/
Hangar za Lokvarsko jezero /rektorova nagrada/
Radovi / Studentski Rad
Hangar za Lokvarsko jezero /rektorova nagrada/
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /nagrada kolegija/
Radovi / Studentski Rad
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /nagrada kolegija/
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /nagrada kolegija/
Radovi / Studentski Rad
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /nagrada kolegija/
Arhitektura dvorane: Prototip /nagrada kolegija/
Radovi / Studentski Rad
Arhitektura dvorane: Prototip /nagrada kolegija/
Arhitektura dvorane: Prefabricated Palace Petrinja
Radovi / Studentski Rad
Arhitektura dvorane: Prefabricated Palace Petrinja
Arhitektura dvorane: Prefabricated Palace Petrinja
Radovi / Studentski Rad
Arhitektura dvorane: Prefabricated Palace Petrinja
Arhitektura dvorane: Prefabricated Palace Petrinja
Radovi / Studentski Rad
Arhitektura dvorane: Prefabricated Palace Petrinja
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /rektorova nagrada/
Radovi / Studentski Rad
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /rektorova nagrada/
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /rektorova nagrada/
Radovi / Studentski Rad
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /rektorova nagrada/
Sportski centar Pećine
Radovi / Studentski Rad
Sportski centar Pećine
Sportski centar Pećine
Radovi / Studentski Rad
Sportski centar Pećine
Sportski centar Pećine
Radovi / Studentski Rad
Sportski centar Pećine
Gradski stadion u Zadru: Kultura svakodnevice
Radovi / Studentski Rad
Gradski stadion u Zadru: Kultura svakodnevice
Gradski stadion u Zadru: Kultura svakodnevice
Radovi / Studentski Rad
Gradski stadion u Zadru: Kultura svakodnevice
Pogledaj sve
Karta