HR / EN
Stanovanje u postojećim izgrađenim cijelinama
Studentski rad
Stanovanje u postojećim izgrađenim cijelinama
Stanovanje u postojećim izgrađenim cijelinama
Stanovanje u postojećim izgrađenim cijelinama
Stanovanje u postojećim izgrađenim cijelinama
Stanovanje u postojećim izgrađenim cijelinama

Stanovanje u postojećim izgrađenim cijelinama

Stanovanje kao najrašireniji i najstariji oblik arhitekture formira i stvara, uz ostale sadržaje, urbane ambijente, cjeline, naselja i gradove. U postojećim mješovitim urbanističko-arhitektonskim cjelinama (gradovima) jedan od češćih slučajeva je interpolirana stambena ili stambeno-poslovna izgradnja, koja predstavlja nepresušni poligon za permanentno istraživanje raznih vrsta, tipologija i morfologija stanovanja, kao i istraživanje prostornih cjelina, prilagođenih novim oblicima stanovanja. Preko analize gradskih prostora i postojeće interpolirane stambeno-poslovne izgradnje u različitim cjelinama i vremenskim razdobljima, te analize donjogradskih zagrebačkih blokova vrši se istraživanje i predlaganje tradicionalnih i novih stambenih tipologija i drugih sadržaja i cjelina, na postojećoj situaciji donjogradskog bloka ulica (Petrinjska - Mrazovićeva - Hatzeova – Palmotićeva) u Zagrebu. Predloženim projektima istražuje se suživot starog i novog, stambenog i poslovnog, fiksnog i promjenjivog, privatnog i javnog, tradicionalnog i modernog, užeg i šireg, lokalnog i globalnog, privremenog i trajnog; u stanu, zgradi, bloku; unutar i van okvira pravne regulative, imovinsko-pravnih i ekonomskih odnosa i potencijala.
Karta