VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Trg u Kalniku
Stručni rad
Trg u Kalniku
Trg u Kalniku
Trg u Kalniku
Trg u Kalniku
Trg u Kalniku

Trg u Kalniku

Vesna  Mikić Autori: Vesna Mikić, Mirna Javorović Pehar, diaSuradnica: Nika Dželalija
Status: idejni projektNamjena: javna namjena, javna površina – gradski trgBruto površina: 3128 m²Projektirano: 2014
Trg Stjepana Radića u Kalniku rekonstrukcijom se oblikuje u javnu površinu naselja Kalnik. Razmatran je širi zahvat obuhvata jer neposredno okruženje, a posebno crkva sv. Brcka sudjeluje u konačnom programsko-arhitektonskom oblikovanju trga. Južnu stranu trga definira postojeća zgrada koja se rekonstruira i dograđuje u dom za stare i nemoćne. Nužna je rekonstukcija navedenog objekta jer on budući trg oblikuje prostorno i sadržajno preko javnog otvorenog prizemlja. Trg s istočne strane čini postojeći objekt ambulante. Ispred ambulante u novom rješenju projektira se zid u visini od 1,50 do 3 metra; izrađen je od prefabriciranih betonskih elemenata oblika slova „H“ koji su saćasto slagani, a napunjeni su zemljom i ozelenjeni. Superponiranje arhitekonskog elementa zida s postojećom zdravstvenom stanicom i predviđenim novim objektom javne namjene u produžetku pridonosi urbanoj gustoći i živosti trga. U podnožju zida, u dužini stepenica predviđena je vodena linearna atrakcija s recirkuliranom vodom. Južna strana novog trga koncipirana je kao ravna površina. Sjeverni je dio koncipiran kaskadno pomoću klupa i niskih stepenica kako bi se ploha trga spojila na niveletu postojeće ulice. Zapadnu stranu trga formira staklena lučna nadstrešnica autobusne postaja, na vitkim čeličnim stupovima.
Završna obloga: javne površine su betonske ploče i betonske kocke, prefabricirani rubnjaci i stube pjeskarene završne obrade. Podloga poda je nabijeni šljunak čvrstoće za kolnu ili samo pješačku površinu. Tri rasvjetna stupa s grozdom reflektora nalaze se na dvije točke na trgu i na jednoj točki na kaskadama. U podnožju rasvjetnih tijela nalazi se krug ispunjen šljunkom i obrubljen kamenim kockama.
Karta