VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Uvod u urbanizam
Publikacija
Uvod u urbanizam
Uvod u urbanizam

Uvod u urbanizam

Ivan  Mlinar Autor: Ivan MlinarUrednica: Lea Petrović Krajnik
Izdavač: Arhitektonski i Šumarski fakultet Sveučilišta u ZagrebuMjesto izdanja: ZagrebGodina izdanja: 2014ISBN: 978-953-292-046-8
Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu
U sveučilišnom udžbeniku Uvod u urbanizam objavljenom u nizu Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis izv.prof.dr.sc. Ivan Mlinar konciznim tekstom popraćenim brojnom i kvalitetnom grafičkom i slikovnom građom pregledno i jasno prikazuje osnovne teme urbanističke teorije i prakse nužne za razumijevanje i praćenje urbanizma te kreativno rješavanje urbanističkih zadataka studentima koji u programu sveučilišnog obrazovanja imaju urbanističku sastavnicu. Osnovni sadržaj udžbenika podijeljen je u tri tematske cjeline, od kojih se prva bavi povijesnim i teoretskim, druga zakonodavnim i tehničkim, a treća praktičnim urbanističkim temama. Sadržaj, opseg i oprema udžbenika uvodi, educira, intrigira i u konačnici potiče čitatelja na daljnja istraživanja povijesnih i teoretskih urbanističkih tema i njihovu provjeru u praksi. Udžbenik predstavlja doprinos kvalitetnijem obrazovanju arhitekata i ostalih stručnjaka uključenih u sve složenije i zahtjevnije procese razvoja prostora kao vrijednog i potrošivog resursa kojim treba pažljivo i održivo upravljati.
Karta